Avdelningen för tillämpad kärnfysik

Tillämpad kärnfysik handlar om att utforska och utnyttja atomkärnors egenskaper. Det är ett ämne med stor bredd. Exempel på tillämpningar finns allt ifrån energiutvinning, som i kärnkraftverk, till att mäta mycket små mängder av olika isotoper, som i kol 14-metoden.

Våra forskargrupper

Kärndata

Den här gruppen sysslar med grundläggande forskning om kärndata och kärnreaktioner. Denna kunskap är viktig för tillämpningar som cancerbehandling eller transmutation av använt kärnbränsle.

Jonfysik

Inom denna gruppen används jonstrålar för analys av material inom allt från arkeologi och medicin till ultratunna ytbeläggningar inom exempelvis optik eller elektronik. Våra acceleratorer kan dessutom användas för att aktivt påverka materialens egenskaper eller strukturera prov på nanometernivån. Fundamental forskning bedrivs i hela området för att möta framtidens behov inom materialutveckling och analys.

Kärnbränslediagnostik och kärnämneskontroll

Gruppens arbete rör säkerheten kring kärnkraften. Det handlar om att utnyttja bränslet på bästa sätt, och om olika behov som kan finnas för framtidens kärnkraftverk. Kärnämneskontroll går ut på att utveckla metoderna som används för att kontrollera att klyvbart material inte kommer på avvägar.

Fusionsdiagnostik

Fusion som möjlig energikälla utforskas vid flera forskningsanläggningar. Fusionsdiagnostikgruppen utvecklar utrustning för att övervaka och analysera fusionsreaktionerna.

Tillämpad kärnfysik för nyfikna

En student lyser med ficklampa i en skärmad låda

Skulle du vilja veta mer om vad avdelningens forskning går ut på?

Under rubriken Tillämpad kärnfysik för nyfikna har vi samlat information som riktar sig till dig som inte är expert. Det är populärvetenskapliga texter och filmer som handlar om vår forskning. Det handlar om sådant som kärnreaktioner, kärnämneskontroll, och fusionsenergi.

Fortbildning för yrkesverksamma

Inom avdelningen för tillämpad kärnfysik finns Nordic Academy for Nuclear Safety and Security, en tvärvetenskaplig kompetensplattform som bygger på forskare och lärare från flera universitet, experter från myndigheter och experter ute i branschen. Genom NANSS ger vi kurser inom säkerhet och om kärnteknik för yrkesverksamma. Mer information finns på NANSS egna sidor.

Om oss

Avdelningen för tillämpad kärnfysik är en av de största på institutionen för fysik och astronomi, med över 60 medarbetare.

Vill du veta hur du hittar till oss, vem som är ansvarig för vad, eller liknande information kan du titta på sidan med mer information om avdelningen.

Notera att det inom institutionen också finns en avdelning som heter kärnfysik, som bedriver grundforskning inom hadronfysik och kärnstruktur.

Senast uppdaterad: 2022-03-10