Fortbildning för yrkesverksamma

Inom avdelningen för tillämpad kärnfysik finns Nordic Academy for Nuclear Safety and Security, en tvärvetenskaplig kompetensplattform som bygger på forskare och lärare från flera universitet, experter från myndigheter och experter ute i branschen. Genom NANSS ger vi kurser inom säkerhet och om kärnteknik för yrkesverksamma. Mer information finns på NANSS egna sidor.

Senast uppdaterad: 2021-08-24