Du har väl inte missat nuklidkalendern?

2023-12-01

För att inspirera fler till att lära sig mer om kärnfysik och nuklider (ett grundämne med en särskild isotop) har Zsolt Elter, Ali Al-Adili och Peter Andersson skapat en adventskalender som bakom varje lucka beskriver en nuklid. Varför just den är intressant, hur den kan användas, eller vad den har för speciell historia.

En ny lucka kommer att bli öppnad varje dag fram till 24 december. Därefter kommer kalendern att finnas tillgänglig online.

Varför har ni valt att göra just en nuklidkalender?

– Många som är intresserade av naturvetenskap känner väl till våra grundämnen i det periodiska systemet. Men utöver det så finns det olika isotoper av alla grundämnen, och där upplever vi det som att folk tror att de är identiska och utbytbara. På kemisk nivå så är det inte helt fel, men det finns ändå stora skillnader i atomkärnorna, och det har betydelse både inom vetenskap och för olika tekniska tillämpningar. Vi vill upplysa om den rika flora av nuklider som finns i världen, och visa hur intressanta de är. Hoppet är att det ska inspirera att lära sig mer, säger Peter Andersson, universitetslektor vid institutionen för fysik och astronomi.

Hur kom ni på idén?

– Tankar på att göra en nuklidkalender har mognat under lång tid. I somras skickades en fråga till kollegor och vänner om ”Vilken är din favoritnuklid, och varför?” De förslag som kom in då ligger till grund för urvalet av nuklider i kalendern. Även om vissa har tillkommit efteråt, säger Peter Andersson.

Öppna adventskalendern och lär dig mer om de olika nukliderna

Senast uppdaterad: 2022-12-28