Över 5 000 analyserade prover vid Tandemlaboratoriet

2024-01-25

År 2023 satte Tandemlaboratoriet vid Uppsala universitet nytt rekord: över 5 000 prover analyserades med hjälp av kol-14-datering. Forskare, museer och företag från Sverige och hela världen skickade prover till Uppsala för att åldersbestämma historiska artefakter, för att validera biobränslen eller för att bedöma cellförnyelse inom spetsforskning inom humanmedicin.

person som skruvar på en apparat
Jonas Balkefors, forskningsingenjör vid Tandemlaboratoriet förbereder prover för kol-14-analys. Foto: Svenja Lohmann

Tandemlaboratoriet är en nationell forskningsinfrastruktur. Kol-14-datering har varit en del av laboratoriets verksamhet sedan 80-talet och år 2014 installerades en accelerator som används specifikt till denna teknik. Då frigjordes kapacitet för laboratoriets andra fokusområde – materialforskning.

– Den höga kvaliteten och tillförlitligheten av resultaten från kol-14-dateringarna, tillsammans med en hög global efterfrågan, har lett till en kontinuerlig ökning av antalet analyserade prover under de senaste åren. År 2023 passerades milstolpen med 5000 årliga prover för första gången, berättar Daniel Primetzhofer, föreståndare vid Tandemlaboratoriet.

händer som håller i pincett och provrör
Över 5 000 prover analyserades med hjälp av kol-14-datering under 2023. Foto: Svenja Lohmann

Kol-14-datering bygger på det faktum att alla levande varelser består till stor del av kol. Medan en människa, ett djur eller en växt lever, tar den ständigt upp kol via maten eller luften. Med döden upphör intaget av kol.

Radioaktivt sönderfall omvandlar en liten del av kolet, kol-14, till kväve så mängden kol-14 blir lägre och lägre ju längre tiden går. Efter 5730 år är hälften av kol-14-atomerna omvandlade. Forskare använder detta faktum och räknar kol-14-atomer för att ta reda på när en organism dog.

Många olika tillämpningar

Det finns många olika tillämpningar av kol-14-datering. Arkeologer behöver förstås ofta ta reda på åldern på föremål, och därför skickar även många museer prover till Tandemlaboratoriet. De är dock inte de enda: kol-14-datering kan hjälpa polisen att upptäcka om mänskliga kvarlevor hör till ett modernt brottsoffer eller är historiska.

– Under 2023 arbetade Tandemlaboratoriet även tillsammans med RISE Research institutes of Sweden. Mer än 180 prover som innehöll biobränsle och fossila bränslen mättes, vilket bidrar till forskning om hur vi kan frångå fossila bränslen, säger Gustav Halldén, ingenjör vid Tandemlaboratoriet.

kvinna stoppar in provrör i maskin
Melanie Mucke, 1:a forskningsingenjör vid Tandemlaboratoriet, laddar prover som ska analyseras med hjälp av en Micadas-accelerator, som installerades 2014. Foto: Svenja Lohmann

Moderna metoder inom kol-14-datering är mycket känsliga och tack vare utveckling av provpreparation vid laboratoriet behövs endast mycket små mängder material för att datera ett föremål. Ofta räcker det med några mikrogram. Denna kompetens är inte bara användbar för att inte förstöra till exempel en arkeologisk artefakt utan gör det också möjligt att datera mycket specifika vävnadsprover inom medicinsk forskning. Forskare från Karolinska Institutet i samarbete med Tandemlaboratoriet använder denna möjlighet till att studera processer som cellregenerering.

Mumien från ett litet barn

Ett av proven som daterades vid Tandemlaboratoriet under 2023 tillhör mumien av ett litet barn. Resultat från kol-14-analysen bekräftade att det här barnet levde under den ptolemaiska perioden (332–30 f.Kr.), och att mumien inte var en modernare förfalskning, säger Sofia Häggman, kurator och egyptolog specialiserad på mumier.

– Genom C-14-dateringen kan vi nu datera inte bara kroppen, utan även dessa mumifieringstekniker. Tidigare har man trott att kunskapen om hur man mumifierade gradvis dog ut i Egypten under ptolemeisk tid/den här tiden. Nu kan vi med fog säga att så inte var fallet. Tvärtom. Även små barnkroppar behandlades ytterst omsorgsfullt.

Mumien och resultaten från kol-14-datering kommer att ingå i en ny utställning om det antika Egypten som kommer att visas på Gustavianum när museet öppnar igen sommaren 2024.

Tandemlaboratoriet

Tandemlaboratoriet är en särskild inrättning inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten på Uppsala universitet och en nationell infrastruktur. De bedriver avancerad jonstrålebaserad materialanalys och materialmodifiering inom vitt skilda fält, från grundläggande naturvetenskaplig forskning till praktiska tillämpningar för industri och samhälle.

Läs mer

Tandemlaboratoriet

Svenja Lohmann

Senast uppdaterad: 2022-12-28