Forskarpodden: Drömmen om fusionskraft

2024-03-13

Om vi skulle kunna härma processerna som sker i solen skulle vi kunna skapa energi genom fusion. Ett enda gram bränsle skulle då kunna ge motsvarande mängd el som en eluppvärmd villa gör av med på ett helt år. Och viktiga framsteg görs nu inom forskningen, bland annat har flera världsrekord satts. Fusionsforskaren Jacob Eriksson berättar mer i Forskarpodden.

Gula och röda vågformade stukturer mot svart bakgrund.
Fusionskraft är den sorts energi som skapas i solen när lätta atomkärnor slås ihop till tyngre. Foto: Getty Images
Porträtt av Jacob Eriksson
Jacob Eriksson, universitetslektor vid institutionen
för fysik och astronomi. Foto: Marcus Holmqvist

Lyssna på avsnittet: Drömmen om fusionskraft

Fusionskraft är en typ av kärnkraft där lätta atomkärnor slås samman till skillnad mot vanlig kärnkraft där tunga atomkärnor klyvs. Svårigheterna med fusionskraft har varit att få igång så långvariga reaktioner att mer energi produceras än vad som tillförs.

De två senaste världsrekorden visa på att forskarna nu är på rätt väg. I en amerikansk experimentanläggning lyckades man för första gången få ut lite mer energi än vad som stoppats in. Detta skedde under en nanosekund, det vill säga en miljarddels sekund.

Ett par andra nya världsrekord sattes vid den europeiska experimentanläggningen JET som bland annat Jacob Erikssons forskarlag jobbar med. Där fick forskarna ut mer fusionsenergi än vad någon tidigare lyckats med. Dock var det fortfarande så att mer energi behövde tillsättas än vad som kom ut.

– Det viktiga här är väl på något vis det principiella att man nu lyckas få igång den här processen och hålla den igång på ett stadigt sätt under flera sekunder, det är en stor grej som man inte har lyckats med tidigare, säger Jacob Eriksson.

Just nu byggs en ny, betydligt större, experimentanläggning vid namn ITER i södra Frankrike. Den ska tas i bruk om några år och resultaten från JET tyder på att den kommer att kunna leverera mycket mer fusionsenergi än vad som krävs för att driva den.

Åsa Malmberg

Forskarpodden

I Forskarpodden hör du samtal om aktuell, spännande och angelägen forskning. Vi möter forskare vid Uppsala universitet och pratar om vad de gör på jobbet. Hur blev de forskare? Vad handlar forskningen om? Och hur bidrar forskningen till att lösa samhällsproblem?

Lyssna här

Lyssna på avsnitt 84: Drömmen om fusionskraft

Fler avsnitt av Forskarpodden

Senast uppdaterad: 2022-12-28