Ali Al-Adili tilldelad UTN:s pedagogiska pris

2020-01-31

Ali Al-Adili, forskare vid tillämpad kärnfysik, utsågs den 29 januari 2020 till mottagare av UTN:s pedagogiska pris 2019.

Ali Al-Adili
Ali Al-Adili. Foto: David Naylor.

Varje år delar Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, ut ett pedagogiskt pris till en lärare på Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet som under året har visat på stor pedagogisk skicklighet. Det är studenter vid Uppsala universitet som nominerar lärare till priset och UTN utser därefter pristagaren. En av studenterna skriver i sin motivering ”Ingen lärare har någonsin visat lika mycket intresse för sina studenter och det märks att han verkligen vill vårt bästa och att vi ska lära oss.”

UTN:s motiveringen till priset lyder:

”Ali Al-Adili har inspirerat och motiverat sina studenter på ett sätt som få föreläsare lyckas göra. Med sina enastående pedagogiska färdigheter har han lyckats förklara komplext kursmaterial på ett strukturerat, metodiskt sätt och nöjer sig inte förrän samtliga studenter förstår. Genom att lära sig namnen på sina studenter och sätta sig in i studenternas studiesituation skapar Ali en god grund för ömsesidig förståelse och respekt, föreläsare och student emellan.

Ali går även steget längre än att bara sträva efter att studenterna ska uppnå lärandemålen för kunskap och förståelse. Ali har även viljestyrka att utveckla sina kurser. Genom att aktivt fråga och diskutera kursens innehåll och underlag med studenterna söker Ali synpunkter och förbättringsförslag som kan användas för att fortsätta utveckla kursen så att studenter under nästkommande kurstillfällen ska ha ännu bättre förutsättningar för att förstå kursinnehållet.

Hans brinnande engagemang för studenterna och strävan efter att förbättra studenternas studiesituation och sina kurser leder till att UTN:s pedagogiska pris 2019 tilldelas Ali Al-Adili.”

Ali Al-Adili är själv väldigt glad över utmärkelsen och säger:

– Jag är oerhört hedrad av studenternas omdömen och känner mig motiverad att utvecklas pedagogiskt. Undervisning är en fröjd när man har intresserade och uppskattande studenter. Tack UTN och alla fina studenter som tagit sig tid att rösta!

Priset kommer att delas ut på Uppsala slott vid högtidliga former den 29 februari 2020 under Naturvetarbalen.

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2022-12-28