Examensarbeten i tillämpad kärnfysik

Följande examensarbeten finns just nu utannonserade vid avdelningen för tillämpad kärnfysik. I vissa fall kan de även vara lämpliga som kortare studentprojekt, hör gärna av dig till respektive kontaktperson om du är intresserad.

Analysera olika driftstrategier för att minimera risken för PCI-skador

Kontakt
Christer Netterbrant​


Serpent simulations of boiling water reactor (BWR) nuclear fuel

Kontakt
Erik Branger
Sophie Grape


Modellering av bakgrunden i en gamma-gamma koincidensdetektor

Kontakt
Peter Andersson


Hydrogen incorporation in silicon crystals studied by ion beams

Kontakt
Eleni Ntemou


Simulating hydrogen concentration profiles of energy materials from resonant nuclear reactions

Kontakt
Kristina Komander


Monitorering av radionuklider

Kontakt
Erik Andersson Sundén
Cecilia Gustavsson
Mattias Lantz


Volatile fission-product diffusion in reactor-fuel matrices

Kontakt
Robert Frost


Studier av radionuklidproduktionen i härdnära material i kärnreaktorn Oskarshamn 3

Kontakt
Mattias Lantz
Fredrik Malmros


Environmental uptake of radio-nuclei relevant to the European Spallation Source (ESS)

Kontakt
Robert Frost


Ultralow-energy ion implantation for the modification of 2D materials

Kontakt
Robert Frost


Simulation of target and moderator combinations for a compact accelerator-driven neutron source

Kontakt
Robert Frost


Development of a muon-rejection system for the nuclear-reaction analysis station at the Tandem Laboratory

Kontakt
Robert Frost


Nanoscale patterning and atomic manipulation of 2-dimensional materials

Kontakt
Tuan Tran


Nanoporous membranes for high efficiency filtering applications

Kontakt
Tuan Tran


Analysis of nuclear experiments for detector characterization

Kontakt
Ali Al-Adili


Temporal Convolutional Neural Nets as a Surrogate for Fuel Performance Codes

Kontakt
Gustav Robertsson


Karakterisering av kisel-detektorer med lätta joner och fissionsprodukter

Kontakt
Diego Tarrio


Energy materials and particle accelerators

Kontakt
Eduardo Pitthan Filho


Model calibration using deterministic sampling

Kontakt
Henrik Sjöstrand


To investigate the fission products in an electric field using GEANT4

Kontakt
Zhihao Gao


Gen IV reactors and the transmutation of nuclear waste

Kontakt
Henrik Sjöstrand


Safety in spent nuclear fuel storage

Kontakt
Henrik Sjöstrand


Development of a detector system for commissioning of the NFS neutron facility and studies of neutron-induced fission

Kontakt
Diego Tarrío


​​Charge exchange of highly charged ions in helium gas

Kontakt
Andreas Solders


Setting up a trap experiment for g-factor measurements

Kontakt
Andreas Solders


New Zr data libraries for Serpent criticality calculations

Kontakt
Henrik Sjöstrand

Senast uppdaterad: 2024-03-01