Examensarbeten i tillämpad kärnfysik

Följande examensarbeten finns just nu utannonserade vid avdelningen för tillämpad kärnfysik. I vissa fall kan de även vara lämpliga som kortare studentprojekt, hör gärna av dig till respektive kontaktperson om du är intresserad.

Model calibration using deterministic sampling

Kontakt
Henrik Sjöstrand


Simulations of detector response in nuclear fission experiments

Kontakt
Ali Al-Adili


Analysis of nuclear experiments for detector characterization

Kontakt
Ali Al-Adili


To investigate the fission products in an electric field using GEANT4

Kontakt
Zhihao Gao


BWR Fuel failure statistics – Westinghouse fuel

Kontakt
Christofer Willman


Karaktärisera Ge-detektorer för experiment på radioaktiv svamp

Kontakt
Cecilia Gustavsson


Gen IV reactors and the transmutation of nuclear waste

Kontakt
Henrik Sjöstrand


Safety in spent nuclear fuel storage

Kontakt
Henrik Sjöstrand


Transmutation of 232Th into 233U at SwissFel

Kontakt
Henrik Sjöstrand

Kontakt
Andreas Solders


Setting up a trap experiment for g-factor measurements

Kontakt
Andreas Solders


Testa en detektoruppställning för Röntgenanalys med partikelstrålar

Kontakt
Daniel Primetzhofer


Icke-destruktiv väteprofilering på nm-skalan med jonstrålar

Kontakt
Daniel Primetzhofer


Detektion av kärnvapenexplosioner 

Kontakt
Peter Jansson


New Zr data libraries for Serpent criticality calculations

Kontakt
Henrik Sjöstrand