Våra forskargrupper

Kärndata

Den här gruppen sysslar med grundläggande forskning om kärndata och kärnreaktioner. Denna kunskap är viktig för tillämpningar som cancerbehandling eller transmutation av använt kärnbränsle.

Jonfysik

Inom denna gruppen används jonstrålar för analys av material inom allt från arkeologi och medicin till ultratunna ytbeläggningar inom exempelvis optik eller elektronik. Våra acceleratorer kan dessutom användas för att aktivt påverka materialens egenskaper eller strukturera prov på nanometernivån. Fundamental forskning bedrivs i hela området för att möta framtidens behov inom materialutveckling och analys.

Kärnbränslediagnostik och kärnämneskontroll

Gruppens arbete rör säkerheten kring kärnkraften. Det handlar om att utnyttja bränslet på bästa sätt, och om olika behov som kan finnas för framtidens kärnkraftverk. Kärnämneskontroll går ut på att utveckla metoderna som används för att kontrollera att klyvbart material inte kommer på avvägar.

Fusionsdiagnostik

Fusion som möjlig energikälla utforskas vid flera forskningsanläggningar. Fusionsdiagnostikgruppen utvecklar utrustning för att övervaka och analysera fusionsreaktionerna.

Senast uppdaterad: 2021-12-08