Fusionsdiagnostikgruppen

Fusion är en lovande framtida energikälla, som skulle kunna ge stora mängder koldioxidfri el ur en liten mängd bränsle genom samma typ av process som driver solen.

En mångsidig metod för att övervaka tillståndet i plasmat som utgör fusionsbränslet är neutronspektroskopi. Från neutronmätningar kan vi utläsa parametrar som bränsletemperatur, icke-termisk energifördelning hos bränslejonerna, jontätheten i bränslet, fusionseffekt med mera.

Forskningsprojekt

Fusionsdiagnostikgruppen har utvecklat neutronspektrometrarna MPR och TOFOR vid experimentanläggningen JET (Joint European Torus), som är världens största och mest kraftfulla tokamak. Vi har även gjort en neutronkameraprototyp för det brittiska fusionsenergiexperimentet MAST (Mega Amp Spherical Tokamak).

Det är troligt att nästa generation av experimentreaktorer för fusion, som ITER, kommer att vara utrustade med en uppsättning neutronspektrometrar. Gruppen gör förstudier för sådana instrument.

Populärvetenskaplig presentation

Neutronmätningar för fusionsenergi – hur man mäter 100 miljoner grader Installationsföreläsning av professor Göran Ericsson, från 2012

Senast uppdaterad: 2022-01-03