MPRu vid JET

MPR (Magnetic Proton Recoil Spectrometer) mäter hur protoner – väteatomkärnor – slås ut av neutroner som träffar ett strålmål som är rikt på väte. Till skillnad från TOFOR mäter MPR bara rekyler i en viss riktning. En proton som kastas ut i samma riktning som de ursprungliga neutronerna rör sig får i princip hela neutronens energi. Den här energin mäts genom att dessa protoner får gå genom i ett väldefinierat magnetfält, och avböjningen ger då energin (se figur).

MPR-spektrometern installerades och togs i bruk vid JET redan 1996, och användes för att analysera experiment med DT-plasman. Den uppgraderade versionen MPRu stod färdig 2005, och har anpassats för att användas också för de lägre neutronenergierna vid experiment med DD-reaktioner. Datatagningssystemet och kontrollsystemet har också uppgraderats.

Med den uppgraderade MPR-spektrometern går det att bestämma den totala neutronproduktionen i JET, och ur detta fusionseffekten och bränslets sammansättning.

Schematisk skiss över MRP-spektrometern

Publikationer i urval

E. Andersson Sundén et al.
The thin-foil magnetic proton recoil neutron spectrometer MPRu at JET
NIM A, Volume 610, Issue 3, 11 November 2009, Pages 682–699
doi: 10.1016/j.nima.2009.09.025