TOFOR vid JET

Neutroner som kolliderar med atomkärnor kan avge hela sin energi, eller bara en del av den. De neutroner som sprids flera gånger kan ge signaler på flera ställen i en detektoruppställning, och det utnyttjas i TOFOR.

I TOFOR kommer neutroner in genom en liten scintillationsdetektor i botten. Där kan de spridas mot någon proton, vars rekyl ger en signal i detektorn. Själva neutronen kan färdas vidare mot den övre, paraplylika uppställningen av detektorelement.

Detektorns elektronik väljer ut de tillfällen när en signal från bottendetektorn kan kopplas ihop med en signal i någon av de övre scintillatorerna. Den tid som går mellan den första och den andra pulsen ger neutronens energi. Principen kallas flygtidsspektrometri.

TOFOR har mycket bra tidsupplösning, och dessutom hög effektivitet eftersom många av de neutroner som kommer in i instrumentet ger signaler som kan användas för analys. TOFOR används för att studera snabba joner och hur de växelverkar med instabiliteter i plasmat.

Instrumentet TOFOR

Publikationer i urval

M. Gatu Johnson et al.
The 2.5-MeV neutron time-of-flight spectrometer TOFOR for experiments at JET
Volume 591, Issue 2, 21 June 2008, Pages 417–430
doi: 10.1016/j.nima.2008.03.010