Neutronkamera vid MAST

En utrustning som kan göra tidsupplösta avbildningar av fördelningen av neutronutstrålning kallar vi neutronkamera.

Vi har utvecklat och installerat en neutronkameraprototyp vid experimentreaktorn MAST (Mega Amp Spherical Tokamak) som är i bruk vid Culham Science Centre i Storbritannien. Den mäter 2,45 MeV-neutroner längs med flera siktlinjer, för att ge en profil av neutronutstrålningen från plasmat.

Tester med den här prototypen visar att den har tillräcklig tidsupplösning för att studera effekter som involverar förlust av snabba joner på grund av magnetohydrodynamiska processer.

Shematisk ritning av neutronkameran
Neutronkamerans skärmning, vid MAST: Här ser vi neutronkamerans skärmning i blått, och placeringen i förhållande till vakuum-behållaren kring MAST. Kameran sitter på räls och kan flyttas i sidled.

Publikationer i urval

M. Cecconello et al.
The 2.5 MeV neutron flux monitor for MAST
NIM A Volume 753, 21 July 2014, Pages 72–83
doi: 10.1016/j.nima.2014.03.060