Acceleratormasspektrometri för geologi och arkeologi

Här kan du ladda ner blankett för beskrivning av prover för 14C-datering:


Utöver de stabila kolisotoperna 12C och 13C innehåller atmosfären den ovanliga isotopen 14C, med en halveringstid på 5730 år. Den här isotopen nyskapas ständigt genom kosmisk strålning. Alla levande varelser tar upp kol från atmosfären i sin ämnesomsättning, och genom att de då hela tiden ersätter sitt kol innehåller de en konstant andel av 14C. När de dör fortsätter 14C att sönderfalla, medan de stabila isotoperna förblir konstanta. Genom att mäta den andel 14C som återstår i förhållande till mängden 12C kan arkeologiska prover dateras.

Eftersom andelen typiskt är av storleksordningen 10-14 för arkeologiska prover måste mycket invecklade procedurer för provpreparering och mycket precisa mätningar utföras för att få en otvetydig åldersbestämning av provet. Vårt laboratorium har väl etablerad expertis både inom utveckling och tillämpning av de här procedurerna. Vi utför kol 14-dateringar med den senaste tekniken, och gör tusentals mätningar varje år för en rad olika tillämpningar.

Utöver 14C gör vi rutinmässigt andra experiment med de sällsynta isotoperna 10Be och 129I. Dessa experiment liknar kol 14-datering, men täcker mycket längre tidsperioder eftersom de här isotoperna har längre halveringstid. Precisionsmätningar av dessa isotopandelar inriktar sig på andra tillämpningar, som klimatets historia, solcyklerna och vattnets kretslopp på jorden – idag, och miljontals år tillbaka i tiden.

Publikationer i urval

Martin-Puertas, Matthes K, Braue A, Muscheler R, et al.
Regional atmospheric circulation shifts induced by a grand solar minimum
Nature Geoscience 5 (2012) 397 doi:10.1038/ngeo1460

Matthias K, Cristian C, Tschentscher F, Geisert H et al.
A view of Neandertal genetic diversity
Nature Genetics  26 (2000) 144 doi:10.1038/79855