Grundforskning inom växelverkan mellan joner och fasta material

För att förfina och vidareutveckla de tillämpade metoderna och hitta nya sätt som jonstrålar kan användas för att vara till nytta för forskning och industri utforskar vi också grundläggande aspekter av växelverkan mellan joner och fasta material. Det här inkluderar bland annat studier av tvärsnitt för kärnreaktioner, inbromsning av joner i fasta material vid låga energier, och kristallografiska studier med jonstrålar.

Publikationer i urval

Primetzhofer, D.
Electronic interaction of medium energy ions in hafnium dioxide.
Physical Review A 89 (2014) 032711 doi: 10.1103/PhysRevA.89.032711

Primetzhofer, D.
Inelastic energy loss of medium energy H and He ions in Au and Pt: Deviations from velocity proportionality.
Physical Review B 86(2012) 094102 doi: 10.1103/PhysRevB.86.094102