Härdmonitoreringssystem för ASTRID

ASTRID (Advanced Sodium Technical Reactor for Industrial Demonstration) är en planerad natriumkyld snabb reaktor av generation IV, som ska byggas i Frankrike.

Säkerhet är av största vikt i en kärnreaktor, och vårt bidrag är härdmonitoreringssystem. Att utforma ett robust övervakningssystem för en reaktor av generation IV är en utmaning på grund av systemets komplexitet. Målet är att lägga fram ett förslag för tillförlitlig monitorering av neutronflödet från start till full effekt. Detta system bör tillåta kontroll av reaktiviteten och monitorering av effektnivån, och även möjlighet att upptäcka eventuella avvikelser som skulle kunna orsaka lokala smältolyckor om de inte upptäcks.

Det finns ännu inga publikationer för detta projekt. Kontaktperson är Vasudha Verma.