Mätningar av reaktionstvärsnitt vid NFS

Mätningar av reaktionstvärsnitt är nödvändiga parametrar för utvärdering av data och utveckling av modeller för kärnreaktioner.

En nyckelingrediens i kärnmodeller är den optiska potentialen, som beskriver hur en nukleon växelverkar med en kärna.

Data för elastisk spridning behövs för att ställa upp den optiska potentialen. Produktion av lätta joner är en annan ingrediens, och sist men inte minst behövs referensvärden för reaktionstvärsnitt.

Kärnreaktionsgruppen arbetar med anläggningen Neutrons For Science (NFS) vid acceleratorlaboratoriet GANIL. Planen är att mäta:

  • produktion av lätta joner i neutroninducerade reaktioner i olika atomkärnor
  • elastisk spridning: (n,p) och (n,d)
  • vinkelfördelning av fissionsfragment

med experimentuppställningen Medley.

Förberedelser av experimentuppställningen Medley.
Förberedelser av experimentuppställningen Medley.

Åtta detektorer, med tre element vardera, är monterade inuti en spridningskammare. Kammaren är evakuerad under experimentkörningar.

Medley, ritning.

Detektionen baseras på DE-DE-E-tekniken, med ytbarriär av kisel och CsI-detektorer. En kollimator kan monteras framför varje teleskop. Principen visas i figuren nedan.

Schematisk figur för strålgång i Medley.

Publikationer i urval

Våra planer för användningen av Medley-uppställningen (tidigare använd vid TSL) vid NFS beskrivs i dessa dokument:

Letter of Intent 1 (pdf)
Letter of Intent 2 (pdf)

Följande publikationer beskriver tidigare användning av Medley:

R. Bevilacqua et al.
Medley spectrometer for light ions in neutron induced reactions at 175 MeV
Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. A doi: 10.1016/j.nima.2011.04.036

S. Pomp, R. Bevilacqua et al.
A Medley with over ten years of (mostly) light-ion production measurements at The Svedberg Laboratory
EPJ Web of Conferences Volume 8, 2010 doi: 10.1051/epjconf/20100807013