Tillämpad kärnfysik för nyfikna

En viktig del av avdelningens verksamhet är utbildning och information, även för allmänheten. På den här sidan har vi samlat information som riktar sig till dig som kanske inte är fysiker själv, men som är intresserad av att veta lite om kärnfysik och dess tillämpningar. Följ länkarna för mer information, videoklipp med mera!

Fission är det som driver våra kärnkraftverk. Ibland kallas det för ”kärnklyvning”. Vår forskning handlar bland annat om nästa generations kärnkraft.

Fusion är kraften som driver solen. Många hoppas på att vi ska kunna tämja fusion här på jorden och att det ska bli en viktig kraftkälla i framtiden. Här på tillämpad kärnfysik jobbar vi med instrument som används och ska användas för att förstå vad som händer vid de experimentella fusionsreaktorerna JET och ITER.

Kärnämneskontroll handlar om att kontrollera användningen av klyvbart material (uran, plutonium och torium) så att inget ska hamna i orätta händer. På avdelningen för tillämpad kärnfysik sysslar vi bland annat med tekniker för att verifiera använt kärnbränsle så att det innehåller vad det ska.

Jonfysik handlar om såväl fundamental forskning som tillämpningar av växelverkan emellan laddade atomer och olika material. Forskningen är oftast tvärvetenskaplig med samarbeten i många områden från arkeologi över medicin och elektronik till ytbeläggningar för verktyg.

Senast uppdaterad: 2021-12-08