Kärnämneskontroll för nyfikna

Safeguards eller konsten att fånga nukleära busar – installationsföreläsning av professor Ane Håkansson, från 2009.

Några populärvetenskapliga artiklar:

”Safeguardperspektiv på slutförvaret – Kontroll av bränslets egenskaper lika viktigt som att kontrollera antalet element”, av A. Fritzell, Nucleus nr 1 2007.

”Ny mätmetod utvecklad för att bestämma resteffekten i använt kärnbränsle”, av C. Willman, Nucleus nr 4 2006.

”Vad gammastrålning kan berätta om kärnbränsle”, av A. Håkansson, S. Jacobsson Svärd och A. Bäcklin, Publicerad i KOSMOS 2003, årsbok för Svenska Fysikersamfundet.