Samverkan

Avdelningen för tillämpad kärnfysik har många samarbetspartners, både inom landet och internationellt.

Samarbeten

Kärnreaktionsgruppen

Joint Research Centre of the European Commission, Geel, Belgien.

University of Jyväskylä, Finland.

Neutrons For Science (NFS) vid acceleratoranläggningen GANIL.

Nuclear Research and Consultancy Group NRG, Petten, The Netherlands arbetar med kärnreaktionsgruppen kring kärndatabiblioteket TENDL.

Institut de physique nucléaire d'Orsay, Frankrike.

Kyushu University, Japan.

Chiang Mai University, Thailand.

Jonfysikgruppen

Vårt samarbete med Karolinska Institutet kring The Human Regenerative Map är ett Linnéprojekt finansierat av VR 2008-2018.

Ion Technology Centre (ITC) är ett samarbete för att använda jonstrålar i materialforskning.

Kärnbränslediagnostik- och kärnämneskontrollgruppen

Projekt Genius var ett samarbete mellan KTH, Chalmers och Uppsala universitet för arbete med utveckling av fjärde generationens kärnkraftsteknik.

Svensk kärnbränslehantering AB (SKB)

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

Vi bidrar till den framtida reaktorn ASTRID som planeras av franska kommissionen för kärnkraft och alternativa energikällor Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, CEA.

Internationella atomenergiorganet (IAEA)

Med de amerikanska laboratorierna och universiteten Los Alamos National Laboratory (LANL), University of California, Berkeley, Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) och Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) har vi samarbete kring kärnämneskontroll.

Finska Strålsäkerhetscentralen (STUK)

EU-kommissionens Joint Research Centre (JRC)

Institutt for Energiteknikk och Haldenprosjektet (OECD Halden Reactor Project)

Westinghouse Electric Sweden AB

Canadian Nuclear Safety Commission

University of California, Berkeley (UCB), USA.

Fusionsdiagnostikgruppen

EUROfusion, European Consortium for the Development of Fusion Energy.

Fusion for Energy.

French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, CEA)

ITER

Joint European Torus (JET)

Culham Centre for Fusion Energy (CCFE) är värd för de experimentella fusionsreaktorerna JET och MAST där fusionsdiagnostikgruppen har instrument. I samarbete med UK Atomic Energy Authority, har gruppen utvecklat en neutronkamera för MAST.

Finansiärer

Kärnreaktionsgruppen

Vetenskapsrådet

EU-kommissionen

Svenskt kärntekniskt centrum (SKC)

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

Kärnkraftssäkerhet och utbildning (KSU)

Forsmarks Kraftgrupp AB

Jonfysikgruppen

Vetenskapsrådet

Kärnbränslediagnostik- och kärnämneskontrollgruppen

Vetenskapsrådet

Strålsäkerhetsmyndigheten

Department of Energy, USA

Svenskt kärntekniskt centrum (SKC)

Svensk kärnbränslehantering AB (SKB)

Kärnkraftssäkerhet och utbildning (KSU)

Forsmarks Kraftgrupp AB

Fusionsdiagnostikgruppen

Vetenskapsrådet

Europeiska kommissionen

Senast uppdaterad: 2024-03-28