Fysikaktuellt: Ny bestämning av Hubblekonstanten lär oss mer om den mörka energin

2009-09-01

Senast uppdaterad: 2022-07-18