BBC: Sverige och kärnkraftens roll i klimatfrågan

2015-12-07

Inför klimatmötet i Paris, COP21, 2015 gjorde BBC ett reportage för att uppmärksamma omvärlden på hur Sverige har kunnat bygga ett välfärdssamhälle baserat på tung, elintensiv exportindustri och samtidigt drastiskt minskat utsläppen av klimatgaser.

Reportaget grundar sig på en vetenskaplig artikel som Staffan Qvist på avdelningen för tillämpad kärnfysik skrivit tillsammans med Barry Brook från University of Tasmania. I artikeln beskrivs hur världen skulle kunna göras fossilfri inom trettio år genom att följa det svenska exemplet.

Artikel Potential for Worldwide Displacement of Fossil-Fuel Electricity by Nuclear Energy in Three Decades Based on Extrapolation of Regional Deployment Data (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-07-18