Visning av FREIA-laboratoriet

  • Datum: –17.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet FREIA-laboratoriet
  • Arrangör: FREIA, institutionen för fysik och astronomi
  • Sista anmälningsdag: 2018-10-11 kl. 16:00.
  • Kontaktperson: Lars Hermansson
  • Antal platser: 15 (Varav 0 är bokade)
  • Registreringstiden för detta evenemang har gått ut
  • Visning

Vill du veta vad en kryostat är, hur man skapar flytande helium och hur FREIA-laboratoriet är förknippat med European Spallation Source (ESS) i Lund och CERN i Genève? Följ då med på en visning i FREIA-laboratoriet. Om behov finns hålls visningen på engelska annars på svenska.