Docentföreläsning: Att studera kärnklyvning med en atom i vågskålen

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å4003
  • Föreläsare: Fil dr Andreas Solders
  • Kontaktperson: Andreas Solders
  • Docentföreläsning

Institutionen för Fysik och Astronomi inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet Fysik.

Hur mycket väger en atom och hur kan vi veta det? Med avstamp i den frågan kommer jag diskutera utvecklingen av atomära massmätningar, från Avogadro till dagens jonfällor. Jag kommer sedan visa hur jag själv använder små skillnader i massa mellan olika atomkärnor för att studera kärnklyvning. Resultatet av dessa mätningar kan användas för att utveckla säkrare och mer hållbar kärnkraft, och samtidigt hjälpa oss att förstå uppkomsten av tunga element i universum.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

Ordförande: professor Stephan Pomp

Docenturnämndens representant: professor Kristofer Gamstedt