Seminarium: Ultrafst magnetization dynamics of FePt nanoparticles

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å13167
  • Föreläsare: Diego Turenne
  • Kontaktperson: Hermann Dürr
  • Seminarium

Diego Turenne will introduce his PhD topic “Ultrafst magnetization dynamics of FePt nanoparticles” in a 3rd month PhD talk.