Theoretical Physics Seminar: Andrew Strominger

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å2002
  • Föreläsare: Andrew Strominger
  • Kontaktperson: Vladimir Procházka
  • Seminarium

Operator Products of Gluons and Gravitons on the Celestial Sphere