Starting PhD seminar

  • Datum: –11.30
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Nora Valtonen-Mattila (Uppsala University)
  • Kontaktperson: Rebeca Gonzalez Suarez
  • Seminarium


This will be a virtual seminar, and will be hosted in Zoom

Link: https://uu-se.zoom.us/j/65275750931

Meeting ID: 652 7575 0931