"A culture of no culture - Physics and Gender"

  • Datum: –11.30
  • Föreläsare: Anna Danielsson
  • Kontaktperson: Karin Schönning
  • Seminarium

Seminarieserie om lika villkor: Del 4 (för doktorander)

Seminariet hålls på engelska och är fjärde delen i en seminarieserie som tar upp lika villkorsfrågor. Initiativet för seminarieserien kommer från lika villkorsgruppen vid institutionen för fysik och astronomi. Detta seminarium är avsett för doktorander.

The workshop is a part of the PhD course "Equal Opportunities and Unconscious Bias in Physics" but all PhD students are welcome to join. The workshop will include a seminar as well as group discussions. Preparatory reading material will be distributed soon. Please register in advance for reading material and Zoom link, by sending an email to Karin Schönning.

For the senior staff, a seminar on May 21st is organised.