Docenturföreläsning: Inducerade magnetosfärer i solsystemet

  • Datum:
  • Plats: Zoom, https://uu-se.zoom.us/j/61222861494
  • Föreläsare: David Andrews
  • Kontaktperson: David Andrews
  • Docentföreläsning

Ordförande: professor Mats André

Docenturnämndens representant: professor Stephan Pomp

Sammanfattning:

Vissa av planeterna i solsystemet har magnetiska fält som skapas i deras kärnor (t.ex. jorden, Jupiter), vilket skapar stora strukturer runt planeterna som kallas för ’magnetosfärer’. Dessa kontrolleras av hur magnetfälten är träffade och påverkade av den inkommande solvinden. De fysikaliska processerna som sker i dessa system förmedlar flödet av energi- och rörelsemängd mellan solvinden, planetens magnetiska fält och dess atmosfär (via de lagar kring jonisation som finns där inne). Andra planeter och kroppar i solsystemet som inte har starka magnetiska fält men ändå har någon form av atmosfär interagerar med solvinden på ett annorlunda sätt: det svaga magnetfältet som finns i solvinden ”draperas” runt och staplas upp (förstärks) framför och genom planetens jonosfär. Därav bildas igen en omgivning där magnetiska fält är kontrollerande, en så kallad ’inducerad magetnosfär’.

I föreläsningen kommer jag att gå igenom de grundläggande koncepten som står bakom inducerade magnetosfärer, och diskutera skillnader som uppstår mellan de som är utforskade med direkta mätningar från rymdfarkoster.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 40-45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.