Kulturnatten: Vakuum från Galilei till Musk

  • Datum: –15.30
  • Plats: Cyberspace
  • Kontaktperson: Staffan Yngve
  • Kulturevenemang

Vakuumet från 1600-talet till våra dagar belyses med praktiska och futuristiska tillämpningar.