Samverkan: Astronomins dag och natt i Stockholm

  • Datum: –13.00
  • Plats: Tekniska museet, Stockholm
  • Föreläsare: Ulf Danielsson och Christer Sturmark
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för fysik och astronomi och Tekniska museet
  • Kontaktperson: Ulf Danielsson
  • Seminarium

När flyttar vi till Mars?