Celsius-Linné föreläsningarna 2022

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Siegbahnsalen
  • Webbsida
  • Arrangör: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
  • Kontaktperson: Karin Thellenberg
  • Telefon: 018-471 49 47
  • Föreläsning

Till minne av Anders Celsius och Carl von Linné arrangerar teknisk-naturvetenskapliga fakulteten årligen Celsius-Linné föreläsningarna där excellenta forskare bjuds in till att hålla föreläsningar inom sitt forskningsområde. Program och mer information hittar ni på https://teknat.uu.se/celsius-linne/

Här kan ni ta del av hela Celsius-Linné föreläsningsprogrammet.

Föreläsningarna äger rum på Ångströmlaboratoriet, Siegbahnsalen.

Vill du ta del av föreläsningarna online så direktsänds de på Celsius-Linné föreläsningarnas webbsida.

Celsius-föreläsare

Sonia I. Seneviratne, Professor for Land-Climate Dynamics at ETH Zurich.

Jenny Nelson, Royal Society Research Professor, Physics Department, Imperial College, London

Christina Goldschmidt, Professor of Probability, Department of Statistics at the University of Oxford

Linné-föreläsare

Jeremy Nicholson, Director of the Australian National Phenome Center, Murdoch University and Emeritus Professor of Biological Chemistry at Imperial College, London

Svante Pääbo, Honorary Professor of Genetics and Director at the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig

Alla föreläsningar efterföljs av ett symposium med föreläsningar från nationella föreläsare och ett avslutande panelsamtal.