Licentiatseminarium: "Coherent imaging of ultrafast processes using X-ray lasers"

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å80121
  • Föreläsare: Ibrahim Eliah Dawod
  • Arrangör: Avdelningen för röntgenfysik, Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Ibrahim Eliah Dawod
  • Licentiatseminarium

Ibrahim Eliah Dawod presenterar sin licentiatavhandling "Coherent imaging of ultrafast processes using X-ray lasers", med opponent David van der Spoel (Uppsala universitet).