Öppna provföreläsningar

  • Datum: –09.30
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67504352807?from=addon
  • Föreläsare: Petra Jönsson, Inna Soroka
  • Kontaktperson: Suzanne Strömberg
  • Föreläsning

I samband med rekryteringen av Universitetslektor i materialfysik med inriktning mot additiv tillverkning av magnetiska material (UFV-PA 2021/2814) kommer provföreläsningar i ämnet ”The periodic table” att äga rum på torsdag, den 19 maj, enligt följande:

08.30 – 08.50 Petra Jönsson

09.10 – 09.30 Inna Soroka

Sakkunniga i ärendet:

Professorerna Ola Harrysson, North Carolina State University, USA, och Johanna Rosén, Linköpings universitet.

Provföreläsningarna är öppna för allmänheten.