13x13: Extreme Astrophysics: The IceCube Neutrino Telescope at the South Pole

  • Datum: –19.30
  • Plats: Humanistiska teatern Engelska parken, Thunbergsvägen 3C
  • Föreläsare: Carlos de los Heros
  • Arrangör: Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Carlos de los Heros
  • Föreläsning

Träffa experterna från institutionen för fysik och astronomi som, i tretton föreläsningar speciellt riktade till icke-experter, berättar om sin forskning i fysikens framkant.

Alla föreläsningar är öppna för allmänheten. Begränsat antal platser. Ange gärna om ni kommer i evenemanget på Facebook.

IceCube is the weirdest telescope of all. Buried 2.5 km below the Antarctic ice, it continuously monitors the sky in search of neutrinos, ghostly particles that hardly interact but that can reveal the inner workings of the most violent objects in the Universe: Supernova explosions, supermassive black holes or bursts of gamma rays. The talk will guide you through why do we need neutrino telescopes, how they work and recent discoveries of IceCube.

Läs mer om hela föreläsningsserien

Senast uppdaterad: 2022-12-12