Seminarium om 2022 års Nobelpris i fysik

  • Datum: –16.30
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Eva von Bahr
  • Föreläsare: Ledamöter från Kungl. Vetenskapsakademien och experter inom området från institutionen för fysik och astronomi.
  • Arrangör: Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Ulf Danielsson
  • Seminarium

Livestreaming av föreläsning från Kungl. Vetenskapsakademien om 2022 års Nobelpris i fysik med efterföljande paneldiskussion med ledamöter från Kungl- Vetenskapsakademien och experter inom området från institutionen för fysik och astronomi.

Seminariet hålls i anslutning till Kungl. Vetenskapsakademiens tillkännagivande av 2022 års Nobelpris i fysik tidigare under dagen.

Seminariet kommer att hållas på engelska.

Mer information 
www.kva.se 
www.nobelprize.org