Symposium vid European Spallation Source, ESS, i Lund

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom
  • Webbsida
  • Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademiens fysikklass
  • Kontaktperson: Olga Botner
  • Seminarium

Den 17 november anordnar Kungl. Vetenskapsakademiens fysikklass ett ESS symposium.

Deltagande över Zoom (kl 9.00-16.00) är öppet för alla vid institutionen. Dagordningen finns på följande länk: https://indico.lucas.lu.se/event/2511/. Där kommer också Zoomadressen till symposiet att anslås.

Symposiet arrangeras av:

Claes Fahlander, professor, Lunds universitet, ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens fysikklass

Olga Botner, professor, Uppsala universitet, ledamot i Kungl. Vetenskapsakademiens fysikklass

Torsten Åkesson, professor, Lunds universitet, ledamot i Kungl. Vetenskapsakademiens fysikklass

Symposiet kommer att hållas på engelska.

Senast uppdaterad: 2022-12-12