Klimat och fysik – för nyfikna: Klimatmodeller

  • Datum: –20.00
  • Föreläsare: Rikard Enberg, universitetslektor, högenergifysik
  • Kontaktperson: Lisa Freyhult
  • Föreläsning

Denna föreläsning ska först handla om modeller i allmänhet: matematiska, datorbaserade och stokastiska modeller (dvs. modeller där statistik och slumpmässiga utfall spelar roll) och om hur modeller är uppbyggda och vad man kan använda dem till. Den typ av modeller vi ska diskutera används inom naturvetenskap, medicin och teknik, men även inom ekonomi, samhällsvetenskap, politik, osv. Sedan kommer det att handla om klimatmodeller:

Vad måste en klimatmodell innehålla?

Vad är skillnaden mellan klimat och väder?

Syukuro Manabes första klimatmodell som han fick Nobelpriset i fysik 2021 för

Moderna klimatmodeller, General Circulation Models, regionala modeller

Vad får man ut för resultat från en klimatmodell?

Föreläsningen är en del i föreläsningsserien Klimat och fysik – för nyfikna. I denna föreläsningsserie diskuterar vi fysiken bakom klimat och klimatmodeller. Vi startar från de grundläggande principer som styr klimatet så som kosmisk påverkan, jordens strålningsbalans, värme och energi, går sedan via klimatmodeller vidare till olika energislags betydelse för vår energiförsörjning och deras påverkan på vår omvärld. Risker med olika energislag samt deras olika behov av naturresurser och material diskuteras. I seriens sista föreläsning diskuterar vi möjligheten till en plan(et) B. Vilka möjliga lösningar finns det på klimatkrisen och vad kan vi lära oss av klimat på andra planeter?

Föreläsningsserien vänder sig till dig som är nyfiken på hur klimatet fungerar utifrån grundläggande fysikaliska principer. Totalt ges 11 föreläsningar under november och december, online och kvällstid med start kl. 19.00. Varje föreläsning är 50 min lång och ungefär halva tiden ägnas åt diskussion med föreläsaren och övriga deltagare kring frågor kopplade till området för föreläsningen. Inspelat material kommer att göras tillgängligt i anslutning till varje föreläsning.

Anmälan görs på https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/69958. Efter deltagande i föreläsningsserien utfärdas ett intyg till de som så önskar.

Läs mer om hela föreläsningsserien på samlingssidan: https://www.physics.uu.se/samverkan/klimat-och-fysik-for-nyfikna/

Senast uppdaterad: 2022-12-12