Klimat och fysik – för nyfikna: Vind, vatten, el och mer...

  • Datum: –20.00
  • Föreläsare: Daniel Primetzhofer, professor, tillämpad kärnfysik
  • Kontaktperson: Lisa Freyhult
  • Föreläsning

El från vind och vattenkraft utgör en viktig del av vår energiförsörjning. Vattenkraft används dessutom för storskalig lagring av energi och stabilisering av vårt elnät. I denna föreläsning tas de fysikaliska principerna för vind- och vattenkraftverk upp och vi diskuterar tekniska frågor kring deras design. Vidare analyseras också fysiken och tekniska aspekter av de fördelar och utmaningar de medför för ett elnätssystem.

Föreläsningen är en del i föreläsningsserien Klimat och fysik – för nyfikna. I denna föreläsningsserie diskuterar vi fysiken bakom klimat och klimatmodeller. Vi startar från de grundläggande principer som styr klimatet så som kosmisk påverkan, jordens strålningsbalans, värme och energi, går sedan via klimatmodeller vidare till olika energislags betydelse för vår energiförsörjning och deras påverkan på vår omvärld. Risker med olika energislag samt deras olika behov av naturresurser och material diskuteras. I seriens sista föreläsning diskuterar vi möjligheten till en plan(et) B. Vilka möjliga lösningar finns det på klimatkrisen och vad kan vi lära oss av klimat på andra planeter?

Föreläsningsserien vänder sig till dig som är nyfiken på hur klimatet fungerar utifrån grundläggande fysikaliska principer. Totalt ges 11 föreläsningar under november och december, online och kvällstid med start kl. 19.00. Varje föreläsning är 50 min lång och ungefär halva tiden ägnas åt diskussion med föreläsaren och övriga deltagare kring frågor kopplade till området för föreläsningen. Inspelat material kommer att göras tillgängligt i anslutning till varje föreläsning.

Anmälan görs på https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/69958. Efter deltagande i föreläsningsserien utfärdas ett intyg till de som så önskar.

Läs mer om hela föreläsningsserien på samlingssidan: https://www.physics.uu.se/samverkan/klimat-och-fysik-for-nyfikna/

Senast uppdaterad: 2022-12-12