Klimat och fysik – för nyfikna: Resurser och material

  • Datum: –20.00
  • Föreläsare: Oscar Grånäs, forskare, materialteori
  • Kontaktperson: Lisa Freyhult
  • Föreläsning

Vilka resurser och material används i det moderna samhället? Hur framställs dessa, och vilka möjligheter och problem kring hållbarhet ställs samhället inför? På det här temat får vi igenom:

Teknik och material i det moderna samhället

Miljö och teknikutveckling

Kritiska råvaror och resurser

Tillgänglighet, konfliktmineraler etc.

Extraktion, anrikning, förädling

Vi diskuterar flertalet frågor i anslutning till föreläsningspunkterna, t.ex. Vilka steg är nödvändiga för omställningen till ett hållbart samhälle? Kan vi se motsättningar på global och nationell skala? Vad kan vi göra på ett lokalt och personligt plan för att bidra till omställningsprocessen?

Föreläsningen är en del i föreläsningsserien Klimat och fysik – för nyfikna. I denna föreläsningsserie diskuterar vi fysiken bakom klimat och klimatmodeller. Vi startar från de grundläggande principer som styr klimatet så som kosmisk påverkan, jordens strålningsbalans, värme och energi, går sedan via klimatmodeller vidare till olika energislags betydelse för vår energiförsörjning och deras påverkan på vår omvärld. Risker med olika energislag samt deras olika behov av naturresurser och material diskuteras. I seriens sista föreläsning diskuterar vi möjligheten till en plan(et) B. Vilka möjliga lösningar finns det på klimatkrisen och vad kan vi lära oss av klimat på andra planeter?

Föreläsningsserien vänder sig till dig som är nyfiken på hur klimatet fungerar utifrån grundläggande fysikaliska principer. Totalt ges 11 föreläsningar under november och december, online och kvällstid med start kl. 19.00. Varje föreläsning är 50 min lång och ungefär halva tiden ägnas åt diskussion med föreläsaren och övriga deltagare kring frågor kopplade till området för föreläsningen. Inspelat material kommer att göras tillgängligt i anslutning till varje föreläsning.

Anmälan görs på https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/69958. Efter deltagande i föreläsningsserien utfärdas ett intyg till de som så önskar.

Läs mer om hela föreläsningsserien på samlingssidan: https://www.physics.uu.se/samverkan/klimat-och-fysik-for-nyfikna/

Senast uppdaterad: 2022-12-12