Seminarium: Engineering a Neutron Reflectometer for ESS

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 92110 Å och Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61775199096
  • Föreläsare: Jon Elmer, ISIS Neutron and Muon Source at Rutherford Appleton Laboratory.
  • Kontaktperson: Marek Jacewicz
  • Seminarium

Läs mer på den engelska sidan.