Docenturföreläsning: Hur tar man kål på en röd jättestjärna?

  • Datum: –11.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Ångström 80101 eller Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/5308405807
  • Föreläsare: Sara Bladh, PhD
  • Kontaktperson: Sara Bladh
  • Docentföreläsning

Institutionen för fysik och astronomi inbjuder härmed alla intresserade till docenturföreläsning i ämnet astronomi med inriktning mot astrofysik.

Ordförande: Professor Nikolai Piskunov

Docenturnämndens representant: Professor Stephan Pomp

Sammanfattning:

De stjärnor som lyser upp vår natthimmel bildas med olika massor och förändras sen över tid. De flesta stjärnor i Vintergatan är lågmassiva stjärnor som förbränner sitt kärnbränsle långsamt och utvecklas under miljarder år. Vår sol är ett exempel på en sådan stjärna som så småningom kommer göra slut på sitt kärnbränsle och i stället förbränna bränsle i skal runt kärnan. Denna skalförbränning kommer få den framtida solen att svälla, ungefär till en storlek lika stor som jordens omloppsbana, och förvandla den till en röd jättestjärna. En röd jättestjärnas öde avgörs inte av hur snabbt den kan förbränna sitt bränsle, utan snarare av den stora massaförlusten, via stjärnvindar, som sker under denna utvecklingsfas. Dessa stjärnvindar transporterar grundämnen som skapas i stjärnornas inre till det omgivande interstellära mediet. Vindar från röda jättestjärnor är därför en viktig pusselbit i den kosmiska materiens livscykel, dvs. hur grundämnen produceras och ackumuleras i stjärnor och planeter när universum utvecklas från den grundämnessammansättningen som fanns i Big Bang. Den här föreläsningen ger en introduktion till hur stjärnor utvecklas till röda jättestjärnor, deras egenskaper och struktur och hur stjärnvindarna som så småningom orsakar deras död drivs. Effekterna av metallfattiga miljöer på massförlusten av dessa stjärnor kommer också att diskuteras.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 40-45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

Välkomna!

Senast uppdaterad: 2022-12-12