Seminarium: Creativity, agency, and cognitive expertise: A holistic approach to theoretical physics education

  • Datum: –14.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 12167
  • Föreläsare: Ben Zwickl, Rochester Institute of Technology
  • Kontaktperson: Bor Gregorcic
  • Seminarium

Läs mer på den engelska sidan.

Senast uppdaterad: 2022-12-12