Pedagogisk provföreläsning: Electromagnetic waves and the transport of electromagnetic energy

  • Datum: –10.20
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 101158
  • Föreläsare: Jacob Eriksson
  • Kontaktperson: Suzanne Strömberg
  • Föreläsning

I samband med rekryteringen av universitetslektor i fysik med inriktning mot experimentell fusionsplasmafysik (UFV-PA 2022/1210)  kommer en pedagogisk provföreläsning att hållas i ämnet Electromagnetic waves and the transport of electromagnetic energy”.

Sakkunniga i ärendet:

Professor Svetlana Ratynskaia, Kungliga tekniska högskolan och professor emeritus Lars-Göran Eriksson, Chalmers tekniska högskola.

Provföreläsningen är öppen för allmänheten.

Senast uppdaterad: 2022-12-12