Halvtidsseminarium: Estimating the DD neutron yield with the JET neutron camera

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 10238
  • Föreläsare: Linus Hägg
  • Kontaktperson: Linus Hägg
  • Seminarium

Läs mer på den engelska sidan.

Senast uppdaterad: 2022-12-12