Pedagogisk provföreläsning: Moments of inertia and the parallel axis theorem (also known as Steiner’s theorem)

  • Datum: –11.40
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 4101
  • Föreläsare: Karsten Köneke, Christian Ohm och Rebeca Gonzalez Suarez.
  • Kontaktperson: Suzanne Strömberg
  • Föreläsning

I samband med rekryteringen av universitetslektor i experimentell elementarpartikelfysik (UFV-PA 2022/1844) kommer pedagogiska provföreläsningar att hållas i ämnet Moments of inertia and the parallel axis theorem (also known as Steiner’s theorem) enligt följande:

10.00 – 10.20 Karsten Köneke

10.40 – 11.00 Christian Ohm

11.20 – 11.40 Rebeca Gonzalez Suarez

Sakkunniga i ärendet:

Universitetslektor Giulia Manca, University of Cagliari, Italien och Professor Peter Christiansen, Lunds universitet

Provföreläsningarna är öppna för allmänheten.

Senast uppdaterad: 2022-12-12