Hedersdoktorskollokvium i fysik

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemsalen, Å10134
  • Föreläsare: Jochen Schneider, Linda Young och Marcos Dracos.
  • Arrangör: Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Jan-Erik Rubensson
  • Seminarium

Vid vinterpromotionen den 27 januari utses Jochen Schneider, Linda Young och Marcos Dracos till hedersdoktor vid Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. I anslutning till detta ger de ett gemensamt kollokvium.

Evenemanget hålls på engelska och är anpassat för naturvetare som är icke-specialister (ingen föranmälan krävs).

Program

10.00-10.40 Jochen Schneider: Materials Design & Complexity

Jochen Schneider är professor i materialkemi vid RWTH Aachen University, Tyskland. Han bedriver forskning i gränslandet mellan fysik och kemi, och kombinerar på ett unikt sätt teoretiska beräkningar med avancerade experimentella studier för att få fram nya material med skräddarsydda egenskaper. Schneider har också drivit utveckling av instrument och tillverkningsprocesser och har där starkt bidragit till utvecklingen av additiv tillverkning, ofta benämnt 3D-printing. Samarbeten med fakulteten inom materialfysik, materialkemi och jonfysik samt Tandemlaboratoriet har resulterat i ett stort antal gemensamma publikationer.

10.40-11.20 Linda Young: Exploring new scientific frontiers using x-ray free electron lasers

Linda Young är professor vid Argonne National Laboratory i Chicago, USA. Hon är en av pionjärerna inom atom- och molekylfysik vid frielektronlaseranläggningar och har gjort viktiga studier inom icke-linjär röntgenfysik. Hon driver utveckling av experiment ägnade åt att kartlägga elektron- och kärndynamik med hjälp av intensiva ultrakorta röntgenpulser. Young har samarbetat med Uppsalaforskare inom såväl grundläggande atom- och molekylfysik och ultrasnabb kemisk dynamik som inom frielektronlaserbaserad avbildning av biomolekyler.

11.20-12.00 Marcos Dracos: Neutrino Physics using the European Spallation Source

Dr Marcos Dracos är kopplad till CERN sedan 1988 och Director of Research vid Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC), Université de Strasbourg, Frankrike. Hans forskning rör experimentell partikelfysik där han redan under 1980-talet samarbetade med Uppsalas fysiker i utvecklingen av detektorer för CERN. Sedan 2018 är han koordinator för EU-projektet ”ESS neutrino Super Beam” där bland andra Uppsala universitet deltar. Målet är att skapa världens mest intensiva neutrinostråle.

Senast uppdaterad: 2022-12-12