New Opportunities for Science at Free-Electron Lasers and Synchrotrons

  • Datum: –17.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Siegbahnsalen, Å10101
  • Arrangör: Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Jan-Erik Rubensson
  • Seminarium

Senast uppdaterad: 2022-12-12