Theoretical Physics Seminar: Alexander Monin

  • Datum: –16.15
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Alexander Monin (EPFL, USC)
  • Kontaktperson: Jacopo Sisti
  • Seminarium

Title: TBA

Abstract: TBA

Senast uppdaterad: 2022-12-12