Disputation: High Resolution Transmission Spectroscopy of Exoplanets

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 101121 och Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63222657226
  • Doktorand: Ansgar Wehrhahn
  • Kontaktperson: Ansgar Wehrhahn
  • Disputation

Opponent är Jason T. Wright från The Pennsylvania State University.

Senast uppdaterad: 2022-12-12