Seminarium: Jet Targets for Accelerator Experiments: Towards PANDA at FAIR

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å90102
  • Föreläsare: Alfons Khoukaz, WWU Münster
  • Kontaktperson: Karin Schönning
  • Seminarium

Senast uppdaterad: 2022-12-12